top of page
  • eladyaron7

דגל שחור

מוסדות התרבות מניפים דגלים שחורים בעקבות הפגיעה בחופש הביטוי. בתחילת השבוע הוסרה עבודה של האמן דוד ריב מתערוכה במוזיאון רמת גן שזה עתה נפתח, לאחר שראש העירייה התרעם על תצוגתה במוזיאון, וזאת על אף צו מניעה משפטי שהורה לא להסיר את העבודה. זו בוודאי אינה הפעם הראשונה שחופש הביטוי והתרבות נפגע במדינתנו, על אף שהוא מעוגן בחוק ועל אף שישנו אינטרס ציבורי רחב ומהותי בשמירה עליו. הפעם יש ניסיון נרחב שלא לעבור לסדר היום ולבטא את הפגיעה החמורה והמצטברת באמנות ובתרבות. לצד האמנים ששלחו הודעות למוזיאון להסיר את יצירתם, ואלו שהגיעו למוזיאון וכיסו את עבודותיהם בבד שחור (שהוסר על ידי שליחי ראש העירייה) מוסדות האמנות בוחרים, על פי חוק, לממש את זכותם לעצמאות פעולה ומחשבה ולהגנה על חופש הביטוי האמנותי.


שלחו לנו בתגובה או בפרטי תמונות של מוסדות נוספים עם דגלים שחורים ונעלה אותם לגלרייה המתפתחת.Comments


bottom of page