top of page
  • eladyaron7

הצביעו והשפיעו - בחירות לועד המנהל של האיגוד

עודכן: 24 באוק׳ 2022

איגוד האוצרות.ים שמח להכריז על הבחירות הראשונות לועד המנהל של הארגון. זו ההזדמנות שלכן ושלכם להצביע ולהשפיע כיצד יראו השנתיים הקרובות באיגוד. טופס זה פתוח להצבעה עד ה-30.4.22. בראשון למאי יוצגו חברות.י הועד החדשות.ים שקיבלו את מירב הקולות בהצבעה.

השנה הגישו מועמדות 11 א.נשים שיוצגו להלן. מתוכם תוכלו לבחור עד שבעה חברות.י ועד בלבד. שבעת המועמדות.ים שיזכו למירב הקולות יתקבלו לועד המנהל ויובילו את האיגוד. הם יבחרו מביניהם מי תהיה או יהיה יו"ר האיגוד וכיצד האיגוד יבחר לפעול מול האתגרים שיגיעו לפתחו.

שימו לב שההצבעה פתוחה רק לחברות.י איגוד האוצרות.ים בלבד. אם אתן.ם עדיין לא חברות.י איגוד ורוצים לבחורComments


bottom of page