top of page
  • eladyaron7

הצטרפו לועד המנהל של האיגוד

איגוד האוצרות.ים שמח להכריז על הבחירות הראשונות לוועד המנהל של הארגון וקורא לכן.ם - נשות ואנשי מקצוע בתחום האוצרות - להגיש מועמדות לתפקיד חברות.י ועד מנהל (בהתנדבות) עד ה-23 באפריל!

אנו מקוות שחברות איגוד רבות ייראו לנכון להציג מועמדותן ולהצביע בבחירות הקרובות, כדי לחזק את פעילות האיגוד ולקדם את מטרותיו.

האיגוד הוקם לפני כשנה כדי לשמש בית מקצועי לאוצרות.ים ולקדם את תחומי האוצרות והאמנות ברוח של שוויון, חופש הביטוי, ועצמאות הפעולה האוצרותית. ההקמה נבעה מההכרה בהיעדר תנאים בסיסיים לקיומו של המקצוע כחופשי ומכבד ומהדחיפות לפעולה כדי לשנות את המצב הקיים. האיגוד נדרש מאז למאבקים רבים, לסוגים שונים של משא ומתן, לייעוץ בתחומים שונים ועוד. כיום חברות.ים באיגוד מעל 170 אוצרות.ים.

עד כה, מתנהל האיגוד כלכלית תחת עמותת "בר קיימא", המסייעת לעמותות בתחילת דרכן, והוועד המנהל כולל את המייסדות.ים וועדה קרואה. על אף שאינו מחויב כעת בכללי עמותה, מבקש הארגון להתנהל באופן דמוקרטי והוגן, ומכאן הרצון בבחירות פתוחות. כיום חברות.ים בוועדה: אלפא חיימוב, הדסה כהן, אלעד ירון, לאה אביר, גליה בר אור, ניצה פרי, רולא ח'ורי, נועה רוזנברג וטלי בן נון.

Коментарі


bottom of page