top of page

ועד מנהל חדש לאיגוד!

שמחים מאוד לבשר על חברות וחברי הועד החדשים.

יצא מקרה שמקומות 7 ו-8 קיבלו בדיוק את אותו מספר קולות. לאור כך החלטנו להרחיב את הועד.

אז קבלו אותם בברכות ותודה לכל המצביעות והמצביעים.

ובעיקר תודה חמה לאלפא חיימוב, מייסדת האיגוד, שהחליטה (מראש) לפרוש אחרי שנתיים של עשייה כל כך משמעותית.bottom of page