top of page
  • eladyaron7

יו"ר האיגוד בוועדת החינוך, התרבות והספורט בכנסת

תמונות מוועדת החינוך, התרבות והספורט בכנסת הבוקר בה השתתפה אלפא חיימוב, יו"ר האיגוד, ובה התנהל דיון על חופש היצירה ועצמאות המוזיאונים. אנחנו, קבוצה שמנסה לקדם את ההגנה על המוזיאונים ועל חופש הביטוי בעקבות אירועי מוזיאון רמת גן, קבוצה המורכבת מנציגי האמנים שהציגו ברמת גן, מנציגי איגוד האוצרות והאוצרים, נציגי קואליציית חללי אמנות ציבוריים, מאוצרי מוזיאונים ובית לאמנות ישראלית- ניסינו להסביר את ערך העצמאות הרווח בעולם החופשי שיש לדרג המקצועי במוזיאונים ולכן אין בסמכות ראש העיר לגעת בתערוכה במוזיאון. כמו כן דיברנו על הסדרת נוהל לוועד מנהל במוזיאון שיהיה מאוזן ורב אנשי-מקצוע בהקשר האמנותי. דיברו בוועדה על דברים אלה (הרבה יותר ממני לשמחתי, יו״ר הוועדה הקצה לי 60 שניות כדבריו) עודד ידעיה ואבי לובין ועל כך תודה.

תודה גדולה לחברת הכנסת גבי לסקי שמלווה את המאבק. תודה לחברי הכנסת אמילי מואטי ומוסי רז שיזמו את הדיון, לח״כ עופר כסיף על הדברים שאמר, לחברי הכנסת שרן השכל ואלון טל שניהלו דיון ענייני ומכבד, ולכל הדוברים שהעלו נקודות חשובות להמשך הדיון. התחנה הבאה: מועצת המוזיאונים של משרד התרבות.Comments


bottom of page