top of page

להקפיא המכרז לאוצר במוזיאון הנגב

הודעה לעיתונות: איגוד האוצרות והאוצרים דורש להקפיא מכרז למינוי אוצר.ת ב'מוזיאון הנגב לאמנות', באר שבע

ביום חמישי (16.12) פורסמה בעיתון "ישראל היום" מודעה, ובה קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד אוצר.ת מוזיאון הנגב. הדד ליין להגשה: תוך 7 ימים. עיון בתוכן המכרז גילה כי התנאים המוצעים בו הם בעיתיים בלשון המעטה, ומשקפים לפחות חוסר הבנה של תפקיד האוצר.ת, אם לא יותר מכך. האוצר.ת יידרשו להוביל את חזון המוזיאון, להכין תוכנית דו-שנתית מפורטת, לנהל את אוסף המוזיאון, לאצור תערוכות, להפיק קטלוגים, ללוות את צוות המוזיאון הנרחב על כל מחלקותיו, לגייס כספים ותמיכות, לגבש מדיניות חינוכית, להיות אחראי על פרסומי המוזיאון, לפתח את גן הפסלים שבמתחמו, וליזום שיתופי פעולה ופעילות קהילתית - כל זאת בתמורה ל-6,250 ש"ח לחודש, כעצמאי. כמובן שעל המועמד.ת להוכיח ניסיון רב שנים והשכלה אקדמית גבוהה.

נזכיר שעל פי החוק, מוזיאון מוכר, מחויב בהעסקת אוצר כתנאי סף. התגמול הדל המוצע במכרז, שאינו מוגדר כשכר ואינו מעניק תנאים סוציאליים כלשהם, לא יכול לאפשר לאוצר.ת להתחייב לכל מטלות המוזיאון, האוסף וכל הנלווה להם, וגם לא יכול לאפשר לחזון ולתערוכות שירקום להצליח.

איגוד האוצרות והאוצרים, שקם בתגובה לתנאים דורסניים אלה של עולם האמנות הישראלי, שלח פניה דחופה למוזיאון ולחברת "כיוונים" העירונית, לו היו מכותבים גם משרד התרבות ושר התרבות והספורט חילי טרופר. במכתב פנייה זה הצבענו על הפער שבין רשימת תחומי האחריות והמטלות המפורטות בתיאור המשרה לבין התגמול הבלתי הולם. בתשובה למכתבנו כתב עודד שוהם, מנהל מתחם המוזיאונים בבאר שבע: "אנו רואים בתפקיד האוצר בעל ערך רב וחשוב מאד המחייב הכשרה ההולמת ומקצועית ומשום כך אלו הם התנאים והדרישות להגשת המועמדים בקול הקורא". האיגוד הציע להקפיא את המכרז או לשנות את תנאי ההעסקה בדיאלוג עמנו, אך המוזיאון לא הגיב לכך עד כה.

לטעמנו הקול הקורא מצביע על הניצול שמאפיין את תנאי ההעסקה בתחום האמנות בישראל. מדובר בחרפה שיש לעצור תכף ומיד. אנו קוראים למוזיאון להשהות את המכרז ולחשב מחדש את התנאים הראויים ואנו מעמידים עצמנו לעזרה בעניין זה בלב פתוח. לקולגות שלנו אנו קוראים שלא להגיש מועמדות או למשוך את מועמדותם למכרז הדרקוני עד שישונו תנאיו.


מצורפים לפה כל המכתבים הנ"ל:
Comments


bottom of page