top of page
  • eladyaron7

להשאיר את התערוכה בספיר

בתקופה בה יצירות אמנות מצונזרות חדשות לבקרים, איגוד האוצרות.ים קורא למכללת ספיר להיות מן הגופים שאמונים על שיח ולא על חסימתו. בחזונה של המכללה נכתב שהיא שואפת לטפח "מנהיגות בעלת אחריות חברתית ומודעות אזרחית עמוקה". זוהי שעת מבחן למכללה עצמה, בה היא יכולה להציג לסטודנטים ולסטודנטיות שלה את משמעותו של שיח, גם בעיתות משבר. אנו קוראות למכללה לגלות בעצמה מנהיגות ואחריות ציבורית ולא להיכנע להסתה ולאיומים של גורמים קיצוניים.

איגוד האוצרות.ים תומך ועומד לצד אוצרת התערוכה, האמן, מנהלת בית הספר לאמנות, חברה ותרבות במכללה ומקווה שכך תשכיל לעשות גם ההנהלה הבכירה.

Comments


bottom of page