top of page
  • eladyaron7

מענק בית לאמנות ישראלית 2021

קול קורא מענק בית לאמנות ישראלית למחקר אוצרותי לשנת 2021. גובה המענק: 40,000 שקלים

בית לאמנות ישראלית, המכללה האקדמית ת”א יפו, פונה לאוצרים.ות מקצועיים להגיש בקשות למענק לעידוד מחקר לקראת תערוכה. המענק, שיינתן זו השנה השנייה ברציפות, נועד לאפשר לאוצרים ואוצרות להקדיש זמן למחקר על מנת לפתח תזה אוצרותית מעמיקה, רעננה ומקורית בתחום האמנות.

המענק מעמיק את מחויבותו של "בית לאמנות ישראלית" לאוצרות ולאמנות בישראל וזאת בהמשך לפעילותו השוטפת לקידום הלימוד, המחקר והפרסום של אמנות ישראלית.

הגשות עד תאריך 5.4.21 פרטים מלאים פה

bottom of page