top of page
  • eladyaron7

סולידריות - ממשיכים מול מוזיאון רמת גן

סיפור קצר על פחד ותקווה.

מקרה מוזיאון רמת גן האיר הרבה מאוד חששות מוצדקים בשדה התרבות. מחד גיסא, זה היה מקרה חמור באופן קיצוני. מאידך גיסא, הוא סימן באופן ברור בעיה שחוזרת כל הזמן. לא היה ספק שהפעם צריך לפעול באופן שונה.

כבר בזמן המשבר אפשר היה לראות התגייסות יוצאת דופן בשדה התרבות. מוזיאונים מובילים, עשרות גלריות, אמנים ואוצרים הגיבו מיד. אלא שהפעם הקריאות הציבוריות לא היו סוף הפעולה אלא רק נקודת היציאה לדרך.

בעקבות המשבר נאסף לראשונה בישראל פורום רחב שכלל את איגוד האוצרות.ים, איגוד האמנים הפלסטיים, קואליציית מוסדות האמנות, איקו"ם ישראל, לצד אמנים, אוצרים ומנהלי מוסדות. הפורום הזה נפגש עוד מאז תחילת המשבר כמעט בכל שבוע. וברור שיש המון מה לעשות.

בין יתר הפעולות של הפורום התקיימו שיחות רבות, רשמיות ולא רשמיות, נוסחו מכתבים רשמיים (חלקם פורסמו פה) שהובילו לפגישות עם שרים, נציגי מועצת המוזיאונים, משפטנים ועוד. בין המטרות שהציב לעצמו הפורום: לתקן בעיות בתקנות של חוק המוזיאונים ובקריטריונים לתמיכה במוסדות תרבות, שלא שמים די דגש על תפקיד והרכב הצוות המקצועי במוסדות התרבות בישראל, כך שהאמניות והאוצרות בישראל מופקרות פעמים רבות למתקפות פוליטיות, לגחמות ציניות ולמנגנונים תקולים. בימים אלה נערכות פגישות של משפטנים במטרה לנסח את התיקונים שאנו מאמינים שדרושים על מנת לקיים שדה תרבות בטוח יותר.

פעלנו השנה בחשיבה הוליסטית וסינרגית ככל האפשר. כך למשל עבדנו עם גופי התרבות ועם המנגנון, במטרה להגן על אמניות.ם ולשפר את התשתית ליצירה ותצוגה. חשוב לנו הדיאלוג עם השטח, לשתף, להתייעץ ולחשוב יחד. התחלנו במפגשים (למשל בחיפה) ונמשיך בכך גם השנה. חשובה הסולידריות של אמניות.ים ואוצרות.ים ופעולה יחד כדי לשפר וליצור מקום טוב יותר לכולנו.

במכתב המצורף תוכלו לראות את הפניה האחרונה של כמה מהגופים השותפים לפורום, שנשלחה אל מועצת המוזיאונים של משרד התרבות. למועצה יש סמכות לייעץ לשר לשלול ממוזיאון רמת גן את ההכרה הרשמית ואת התקצוב שלו עד שהמוזיאון יזכה מחדש בעצמאותו כגוף המציג אמנות, שומר עליה ואוצר אותה. כיום ה״מוזיאון״ ברמת גן מנסה להמשיך לפעול ללא מנכ״לית וללא אוצרת ועלינו להידרש כשדה למצב זה.

יוצרות.ים, אוצרות.ים, מנהלות ומנהלי מוסדות ועוד. חשוב לנו להדגיש שגם כשאנחנו מאחורי הקלעים ונדמה שיש שתיקה, מעבר לחושך יש היום בישראל התעוררות ואור בתחום התרבות. יש מי ששמו לעצמן למטרה לשמור על התרבות בישראל מקצועית, חופשית ומוגנת ולעשות זאת יחדיו.

בינתיים, נשמח לראות עוד סולידריות בשדה. אנו מאמינות ומאמינים שככל שנציב מטרות משותפות נוכל לשקם את שדה התרבות ואף לאפשר לו לצמוח.

Commenti


bottom of page