top of page
  • איגוד האוצרות והאוצרים

עשרת הדיברות ליחסי ציבור לתערוכות ואירועי אמנות

איגוד האוצרות.ים מציג: עשרת הדיברות ליחסי ציבור לתערוכות ואירועי אמנות. ענת מרומי תשתף בעשרת העקרונות החשובים ביחסים שבין תערוכות לגורמי תקשורת. בהרצאתה היא תיתן טיפים לכתיבת הודעות לעיתונות, למסגור תקשורתי של פרויקט ועוד, ותידרש גם לתפקיד ותזמון היח"צ, ולאתגרים וקשיים בפרסום תערוכה. בתום המפגש יוקדש זמן לשאלות ותשובות.

יום רביעי 1.3, שעה 19.00, המפגש יערך בזום חינם לחברות.י איגוד, 20 ש"ח לאורחות.יםComments


bottom of page