top of page
  • איגוד האוצרות והאוצרים

פרס שר התרבות לאוצרות.ים - גם לעצמאיות.ים!

פרס שר התרבות לאוצרות.ים - גם לעצמאיות.ים!

בעקבות פנייה של כמה אוצרות ואוצרים מן השדה פנינו בשאלה למשרד התרבות אודות האפשרות של אוצרים עצמאיים להגיש מועמדות לפרס. לכך נענינו שהפרס נועד רק לאוצרות ואוצרים מוזיאליים. לא רק שהדבר לא משקף את המורכבות של השדה, אלא שיש פה ערפול - גם אוצרות ואוצרים שאינם מוזיאליים זכו בפרס בעבר. לכן פנינו למשרד בבקשה לתקן את העוול, ואנו מבקשים את עזרתכן.ם להציג את חשיבות הנושא ולהפיץ אותו.


מצורף המכתב הרשמי שהוצאנו למשרד התרבות בבקשה להפוך את הפרס לשוויוני
Comments


bottom of page