top of page
  • eladyaron7

ראיון נוסף בעקבות המכרז במוזיאון הנגב

האזינו לד"ר אלעד ירון מתראיין בתכנית "כאן דרום" ברשת ב' עם אסף פוזיילוב בעקבות המכרז המבזה שהוציאה חברת כיוונים לאוצר.ת 'מוזיאון הנגב' בבאר שבע בעבור 6,250 ש"ח לחודש כעצמאי.

המכרז הסתיים ועוד לא שמענו נסיגה של חברת כיוונים. לכן אנו מתריעים, זוהי ההזדמנות האחרונה למי שהגישו הצעות למשוך את מועמדותן. אנו קוראים למוזיאון להשהות את המכרז ולחשב מחדש את התנאים הראויים ומעמידים עצמנו לעזרה והידברות בלב פתוח.Comments


bottom of page