top of page
  • איגוד האוצרות והאוצרים

תגובת האיגוד למקרה הצנזורה בגלריה העירונית "ביתא"

עירייה או משטרה? תגובת איגוד האוצרות והאוצרים על מקרה הצנזורה האחרון בגלריה העירונית "ביתא" בירושלים. העירייה דרשה מאוצרת ומנהלת הגלריה לבטל את אירוע פתיחת התערוכה הזוגית 'קרובות' של האמניות שרה בנינגה ורחל רוטנברג יום לפני מועד קיומו. הדרישה הגיעה על רקע הצגת שישה ציורי עירום מופשטים של הציירת שרה בנינגה, המציגים גוף נשי חשוף. חשוב להדגיש כי ציורים אלו אינם בוטים בשום אופן, הם אינם בעלי אופי פורנוגרפי ומתקשרים באופן ישיר לתולדות האמנות. הציורים נבחרו מתוך דיאלוג מקצועי והם נקשרים עם פסליה המופשטים של רחל רוטנברג.

מתוך רצון להתחשב באוכלוסיה המגוונת של העיר, החליטו האמנית והאוצרת יחד להציג את העבודות החשופות יותר בצידי הגלריה, שאינם פונים כלפי הרחוב ולהצמיד בכניסה לגלריה שלט המיידע על רגישות הדימויים המוצגים. למרות מאמצים אלה, החליטה העירייה יום לפני פתיחת התערוכה שלא לפתוח אותה בטענה שזה יסתור את כוונת הגלריה לפנות לכל קהלי העיר. לאמנית הוצע להחליף את הציורים, אשר נבחרו בקפידה לאחר חודשים רבים של יצירה ובהקשר לקונספט התערוכה, בציורים אחרים. העירייה לא הציעה פתרון אחר לתצוגת הציורים בגלריה זו או אחרת. איגוד האוצרות והאוצרים מעוניין לסמן את דרישת העירייה להסיר את הציורים כפעולה אלימה וחד צדדית, שפוגעת בחופש הביטוי האמנותי ובחופש העיסוק של האוצרת. כתשובה לטענה שהעלתה העירייה שהאג'נדה של הגלריה היא לפנות לכל הציבורים בעיר, נשיב שמדובר בטענה חדשה שהוצגה רק לאחר בניית התערוכה. ביתא היתה גלרית אמנות מקצועית בכל שנותיה וכך לדעתנו ראוי שתמשיך לפעול. תפקידה של העירייה הוא לא לקבוע מה יוצג במוסדותיה. לשם כך נבחרו אוצרת (שמועסקת בגלריה כבר מספר רב של שנים) ומנהלת; זאת לאחר שעמדו בתנאי סף מקצועיים שהוגדרו מראש ברוח התואמת את שדה האמנות המקומי ואת דרישות משרד התרבות המחייב את נוכחותו של אוצר במוסד נתמך. גם החוק אינו מצדיק הסרה של יצירה, ויעידו על כך אינספור פסקי דין. לבסוף, הטענה של עיריית ירושלים כפי שנתפרסמה בעיתון "הארץ" לפיה: "עיריית ירושלים מעודדת תרבות ואמנות מגוונת בעיר תוך שמירה על כבוד הדדי והתחשבות ראויה בכלל האוכלוסייה", היא טענה שסתירה בבסיסה: תרבות מגוונת לא בהכרח מייצרת הסכמות רחבות, וודאי שלא נועדה לרצות את כלל סוגי הקהלים (על אף שהאמנית, תושבת ירושלים, איננה נמנית כנראה על הקהלים שיש להתחשב בהם).

בתקופה האחרונה הולכים ועולים קולות המבקשים להשתיק את שדה האמנות בארץ משלל סיבות. הצטברות המקרים יוצרת אצל אמנים אפקט מצנן ונטייה לצנזר את עצמם מראש ובכך נוצרת פגיעה ממשית בחופש הביטוי. על כן אנו מבקשים לראות בעיריית ירושלים שותפה מלאה לשמירה על חופש הביטוי, על המגוון והריבוי עליהם היא מצהירה שהיא שוקדת, לסגת לאלתר מן ההחלטה הלא ראויה ולאפשר את קיום התערוכה בגלריה ביתא.

איגוד האוצרות והאוצרים בישראל פועל וימשיך לפעול בכל המישורים החוקיים העומדים לרשותו בכדי לשמור על חופש האמנות, היצירה והעיסוק של אוצרות ואוצרים בישראל.コメント


bottom of page