top of page
  • איגוד האוצרות והאוצרים

קול קורא לטקסטים עבור ״שוקת״, כתב העת החדש של איגוד האוצרות.ים

עודכן: 29 בינו׳ 2023

איגוד האוצרות והאוצרים חונך כתב עת חדש!


כתב העת ״שוקת״ הוא פורום לכתיבה על פעולת האוצרות ועל האוצרותי בישראל.

המגזין, שעתיד להתפרסם מדי חצי שנה, יהווה את הזרוע התוכנית של האיגוד וישמש קול לעשייה המחשבתית של קהילת האוצרות והאמנות הישראלית, תוך דגש על ראייה פלורליסטית והזנת רעיונות הדדית. בתשתית פעולת המגזין מונחת אמונה בכוחה של פעולת האוצרות כמנוע בתרבות ובחברה דרך עמדה ביקורתית. המגזין הוא במה לכתיבה מקורית, לחקר וניתוח תערוכות עבר והווה, לתרגום ודיאלוג עם תאוריות מן השדה הבינלאומי, לחשיבה מתודולוגית ופיענוח מושגים, למבט רפלקטיבי, ובעיקר למי שרוצה לכתוב, לקרוא ולחשוב דרך האוצרות על העולם.


המגזין ישמש כאתר שיתוף של חוכמת ההמונים וכסלון שיחה פנים קהילתית, לצד הזמנת חוקרות.ים והוגים מדיסציפלינות מחקר חיצוניות. תקוותנו היא שיהפוך עם הזמן גם לספריה פתוחה בה יאסף ויובנה ידע על האוצרות לשימוש אוצרות.ים, חוקרות.ם, אמניות.ים והקהל הרחב. שאיפתנו כעורכים.ות, היא לייצר מצע מעבדתי בו עבודת העריכה היא מופע אוצרותי בפני עצמו, דרכו יוזמנו עורכות.ים ואוצרות.ים חיצוניים להציע מתודולוגיות עריכה חדשות.


הנכן.ם מוזמנות.ים להגיש הצעה לטקסט באחד מהנושאים הבאים:

  1. שחייה בהתכתבות: מאמר תגובה לטקסט תיאורטי בעל השפעה על פרקטיקה אוצרותית / טקסטים שנכתבו על הפעולה האוצרותית / טקסטים שנכתבו לתערוכה (בעבר או בהווה).

  2. מבט עכשווי על תערוכה מהעבר: מאמר תגובה המתייחס לתערוכה שהוצגה בעבר הקרוב והרחוק בארץ או בחו״ל, ומתייחסת אליה מן ההווה.


ארכיון המגזין

עולם האמנות המקומי כתב וכותב מיום היוולדו. אנחנו מחפשים את אותם מאמרים חבויים או קאנונים שעיצבו את עולם האוצרות המקומי סביבנו. עזרו לנו למצוא אותם! אם יש לכן.ם טקסט משמעותי שאתן.ם זוכרות מן העבר וחושבות שראוי לפרסום, שלחו לנו אותו ואנחנו נדאג לזכויות הפרסום המחודש שלו.


הנחיות הגשה לטקסטים

  • על ההצעה להיות תיאור ברור ותמציתי של הטקסט בהיקף של עד 200 מילה (הטקסט הסופי יהיה בין 800 ל-1000 מילה)

  • את ההצעה לשלוח כקובץ word יחיד ובו כותרת, שם מגיש.ה ופרטי מייל

  • נא לכתוב בשורת הנושא במייל: ״הצעה לכתב העת שוקת / שחייה בהתכתבות״

או ״״הצעה לכתב העת שוקת / מבט עכשווי״

או ״הצעה לכתב העת שוקת / ארכיון המגזין״


שכר טקסט אוצרותי שיעלה לאתר כתב העת: 800 ש״ח

את ההצעות ניתן לשלוח עד לתאריך 1.3.2023 בשעה 16:00 לכתובת המייל: hashoket23@gmail.com


הנחיות הגשה לארכיון המגזין

  • את המאמר המוצע יש לשלוח כקובץ או כקישור, לצד כמה מילים מצידכן.ם מדוע הוא חשוב לפרסום מחודש

  • אם יש לכן.ם את פרטי הקשר של הכותב.ת, או מחזיקי זכויות הפרסום אנא שלחו לנו


לשאלות ניתן לפנות בכל עת לכתובת מייל זו.

ועדת המערכת של כתב העת תעבור על ההצעות ותשובות יינתנו עד 1.4.2023


בהצלחה!


הפרויקט בתמיכת מבואות: קרן הרעיונות ע״ש יואב בראל


Comments


bottom of page