top of page

אודות

איגוד האוצרות והאוצרים הוקם בשנת 2021 וחרט על דגלו לשמש בית מקצועי לאוצרות.ים, לקדם את תחומי האוצרות והאמנות ברוח של שוויון, חופש הביטוי ועצמאות הפעולה האוצרותית. באיגוד מעל 200 חברות.ים.

מטרות האיגוד

הקמת איגוד מקצועי לאוצרות.ים, שיפעל בשיתוף ארגונים נוספים בתחומי האמנות והתרבות בארץ

1

קביעת סטנדרטים ונורמות למהלך עבודתן.ם של האוצרות.ים, כולל הגדרת תחומי האחריות של האוצרות.ים

2

הסדרת מעמד האוצר.ת ברמה המקצועית, המשפטית ואתית

3

הענקת ייעוץ משפטי לאוצרות.ים מול גופים שונים

4

הגנה של האיגוד על זכויות חברותיו וחבריו

5

הכרה בחשיבותה התרבותית של העשיה האוצרותית עבור ציבור היוצרים והקהל הרחב

6

יצירת בית מקצועי וסולידרי, שבו חברותיו וחבריו משתפות.ים ידע, יוצרות.ים מרכז תמיכה וייעוץ הדדי

7

הגדרת ושיפור תנאי העסקה ושכר של אוצרות.ים, כעצמאיות.ים או כשכירות.ים

8

יצירת שיתופי פעולה עם גופים וארגונים נוספים לאוצרות בעולם

9

האיגוד יפעל להוצאה לאור של פרסומים מקצועיים, מחקר, ימי עיון וכל פעילות או אירוע נוספים שיקדמו את תחום התרבות בישראל בכלל ואת תחום האוצרות בפרט.

10

ועד מנהל

ד"ר אלעד ירון

יו"ר

לאה אביר

אבי לובין

ד"ר גליה בר אור

חנין אבד

אלפא חיימוב

מייסדת האיגוד

עוז זלוף

צאלה קוטלר הדרי

ועדת עיריות

קרן ויסהאוז

גבי יאיר

אפי גן

עדי אנג'ל

הגר רבן

רוני ראובן

שירלי משולם

ועדת תוכן

דביר שקד

שחר בן נון

חגית ורנר

בר ירושלמי

הדסה כהן

מאיה במברגר

צאלה קוטלר הדרי

bottom of page