top of page

שוקת - כתב העת

28.1.23

קול קורא לטקסטים עבור ״שוקת״, כתב העת החדש של איגוד האוצרות.ים

איגוד האוצרות והאוצרים חונך כתב עת חדש! כתב העת ״שוקת״ הוא פורום לכתיבה על פעולת האוצרות ועל האוצרותי בישראל. המגזין, שעתיד להתפרסם מדי...

8.11.21

אוצרות היא נוכח נעדר

בימים האחרונים התבקשתי לתת המלצה ל"פרס האוצר" (שמנוסח עדיין בגוף בזכר) ועיינתי בהנחיות: הפרס נועד להביע הערכה והוקרה לעבודת האוצר המקצועי...

bottom of page