top of page

שוקת - כתב העת

20.5.24

קול קורא עבור ״שוקת״, כתב העת של איגוד האוצרות והאוצרים

גיליון 2: ״דמיון״ גיליון ״דמיון״ מבקש לפתוח את מחשבותינו בכל הנוגע לעתידו של שדה האמנות המקומי בכלל ותחום האוצרות בפרט. בהתגברות תחושות...

10.8.23

שוקת | شوكت | Shoket

אוגוסט 2023 איגוד האוצרות והאוצרים הוקם בשנת 2021 וחרט על דגלו לשמש בית מקצועי לאוצרות.ים, לקדם את תחומי האוצרות והאמנות ברוח של שוויון,...

10.8.23

מהארכיון

עולם האמנות המקומי כתב וכותב מיום היוולדו. במגזין ״שוקת״ יפורסמו מאמרים חבויים או קאנונים שעיצבו את עולם האוצרות המקומי סביבנו. שאיפתנו...

10.8.23

גיליון #1 | דחיפות

חמישי | 10.8.2023 עורכות: מאיה במברגר, דביר שקד והדסה כהן כותבות.ים: גלית אילת, נעם אלון, גליה בר אור, ידידיה גזבר, דליה מנור דימוי שער:...

28.1.23

קול קורא לטקסטים עבור ״שוקת״, כתב העת החדש של איגוד האוצרות.ים

איגוד האוצרות והאוצרים חונך כתב עת חדש! כתב העת ״שוקת״ הוא פורום לכתיבה על פעולת האוצרות ועל האוצרותי בישראל. המגזין, שעתיד להתפרסם מדי...

bottom of page