top of page
 • איגוד האוצרות והאוצרים

קולות קוראים לכתב העת ״שוקת״

עודכן: 25 ביוני


כתב העת ״שוקת״ הוא פורום לכתיבה על פעולת האוצרות ועל האוצרותי בישראל.

המגזין, שעתיד להתפרסם מדי חצי שנה, יהווה את הזרוע התוכנית של האיגוד וישמש קול לעשייה המחשבתית של קהילת האוצרות והאמנות הישראלית, תוך דגש על ראייה פלורליסטית והזנת רעיונות הדדית. בתשתית פעולת המגזין מונחת אמונה בכוחה של פעולת האוצרות כמנוע בתרבות ובחברה דרך עמדה ביקורתית. המגזין הוא במה לכתיבה מקורית, לחקר וניתוח תערוכות עבר והווה, לתרגום ודיאלוג עם תאוריות מן השדה הבינלאומי, לחשיבה מתודולוגית ופיענוח מושגים, למבט רפלקטיבי, ובעיקר למי שרוצה לכתוב, לקרוא ולחשוב דרך האוצרות על העולם.


המגזין ישמש כאתר שיתוף של חוכמת ההמונים וכסלון שיחה פנים קהילתית, לצד הזמנת חוקרות.ים והוגים מדיסציפלינות מחקר חיצוניות. תקוותנו היא שיהפוך עם הזמן גם לספריה פתוחה בה יאסף ויובנה ידע על האוצרות לשימוש אוצרות.ים, חוקרות.ם, אמניות.ים והקהל הרחב. שאיפתנו כעורכים.ות, היא לייצר מצע מעבדתי בו עבודת העריכה היא מופע אוצרותי בפני עצמו, דרכו יוזמנו עורכות.ים ואוצרות.ים חיצוניים להציע מתודולוגיות עריכה חדשות.


 

ארכיון המגזין (ללא תאריך הגשה, המדור מתקיים לאורך כל השנה)


עולם האמנות והאוצרות המקומי כתב וכותב מיום היוולדו. אנחנו מחפשים את אותם מאמרים חבויים או קאנונים שעיצבו את השדה. עזרו לנו למצוא אותם! אם יש לכן.ם טקסט משמעותי שאתן.ם זוכרות מן העבר וחושבות שראוי לפרסום, שלחו לנו אותו ואנחנו נדאג לזכויות הפרסום המחודשות שלו. 


הנחיות:

 • את המאמר המוצע יש לשלוח כקובץ או כקישור, לצד כמה מילים מצידכן.ם מדוע הוא חשוב לפרסום מחודש.

 • אם יש לכן.ם את פרטי הקשר של הכותב.ת או מחזיקי זכויות הפרסום אנא שלחו לנו.


 

גיליון 2: ״דמיון״ (עד לתאריך 10.06.2024)


גיליון ״דמיון״ מבקש לפתוח את מחשבותינו בכל הנוגע לעתידו של שדה האמנות המקומי בכלל ותחום האוצרות בפרט. בהתגברות תחושות המצוקה וחוסר הוודאות היומיומיים למול עתיד מקומנו בזירת האמנות הגלובלית, תקופה זו מחייבת אותנו לחשוב אחרת ולרתום לטובתה את כושר הדמיון. 

המגזין קורא להצעות כתובות וחזותיות המתמקדות בחיפוש דרכי פעולה אלטרנטיביות, ולבחינה מחודשת האם וכיצד ניתן ליצור מודלים חדשים לקיומו של השדה. מודלים כלכליים, קהילתיים, תרבותיים וחינוכיים, שיתמקדו בשיתופי פעולה ויצירת קשרים במטרה לבנות קהילה מקומית עצמאית. מהן האלטרנטיבות לדרכים ולפלטפורמות שבאמצעותן פועל שדה האמנות והאוצרות? כיצד ניתן ליצור שדה מיטיב יותר? מה חסר בצורות העבודה והתצוגה הנוכחיות? 


הנכן.ם מוזמנות.ים להגיש הצעות למדורים הבאים:

 1. ״שחייה בהתכתבות״: מאמר תגובה לטקסט תיאורטי בעל השפעה על הפרקטיקה האוצרותית/ טקסט שנכתב על הפעולה האוצרותית/ טקסט שנכתב לתערוכה (בעבר או בהווה).


 1. ״מבט עכשווי על תערוכה מהעבר״: מאמר תגובה המתייחס לתערוכה שהוצגה בעבר הקרוב או הרחוק בארץ או בחו״ל, ומתייחס אליה מן ההווה.


הנחיות ל-2 המדורים:

 • על ההצעה להיות תיאור ברור ותמציתי של הטקסט בהיקף של עד 200 מילה (הטקסט הסופי יהיה בין 800 ל-1,000 מילה).

 • את ההצעה יש לשלוח כקובץ word יחיד ובו כותרת, שם מגיש.ה ופרטי מייל.

 • נא לכתוב בשורת הנושא במייל: ״הצעה לכתב העת שוקת/שחייה בהתכתבות״ או ״הצעה לכתב העת שוקת/מבט עכשווי״ ואת שמכם.ן המלא.

 • שכר כותבים.ות בעבור טקסט שיעלה לאתר כתב העת: 1,000 ש״ח.


 1. ״הבאר״: המדור מזמין אוצרות ואוצרים להתייחס למושג ״תיק עבודות״ מבחינה אוצרותית ולהציע הצעה הכוללת תקציר תמה כתובה ומחשבה ראשונית על עבודות שיוצגו בפורמט הדיגיטלי (תיק העבודות הסופי יכלול לפחות 7 יצירות קיימות). תיק העבודות יוצג במסגרת נושא הגליון ויסתעף ממנו, יתחבר אליו או ישאב ממנו השראה. בתוך כך, המדור מעודד הצעות המתייחסות לתיק העבודות כפלטפורמה הקושרת יחד מדיה, אמניות ואמנים שונים תחת תמה מאגדת.


על ההצעה לכלול:

 • קו״ח/ביוגרפיה של האוצר.ת.

 • תיאור ברור ותמציתי של התמה בהיקף של עד 200 מילה.

 • דימויים של 3 עבודות קיימות שידגימו את הכיוון האוצרותי. ההצעה יכולה לכלול עבודות ממדיה של צילום/ פיסול/ ציור/ איור/ וידאו/ סאונד/ פרפורמנס/ שירה (באחריות האוצר.ת לקבל אישור זכויות יוצרים מהאמניות.ים). 

 • קישורים לעבודות וידאו וסאונד במידה ויש.

 • את ההצעה יש לשלוח בקובץ PDF יחיד, שגודלו עד 4MB, ובו החומרים ופרטי קשר.

 • נא לכתוב בשורת הנושא במייל : "הצעה לכתב העת שוקת/הבאר" ואת שמכם.ן המלא.

 • שכר בעבור תיק עבודות שיעלה לאתר כתב העת: 2,500 ש״ח.את כל ההצעות ניתן לשלוח עד לתאריך 10.6.2024 לכתובת המייל: hashoket23@gmail.com בהצלחה!


***

כתב העת ״שוקת״ הוא פורום לכתיבה על פעולת האוצרות ועל האוצרותי המקומי המתקיים במסגרת איגוד האוצרות והאוצרים. האיגוד הוקם בשנת 2021 וחרט על דגלו לשמש בית מקצועי לאוצרות.ים, לקדם את תחומי האוצרות והאמנות ברוח של שוויון, חופש הביטוי ועצמאות הפעולה האוצרותית. 


כתב העת נתמך על ידי מבואות: קרן הרעיונות ע״ש יואב בראל ומועצת הפיס לתרבות ואמנות.


 

גיליון 2: ״דחיפות״ (עד לתאריך 01.04.2023)


הנכן.ם מוזמנות.ים להגיש הצעה לטקסט באחד מהנושאים הבאים:

 1. שחייה בהתכתבות: מאמר תגובה לטקסט תיאורטי בעל השפעה על פרקטיקה אוצרותית / טקסטים שנכתבו על הפעולה האוצרותית / טקסטים שנכתבו לתערוכה (בעבר או בהווה).

 2. מבט עכשווי על תערוכה מהעבר: מאמר תגובה המתייחס לתערוכה שהוצגה בעבר הקרוב והרחוק בארץ או בחו״ל, ומתייחסת אליה מן ההווה.


ארכיון המגזין

עולם האמנות המקומי כתב וכותב מיום היוולדו. אנחנו מחפשים את אותם מאמרים חבויים או קאנונים שעיצבו את עולם האוצרות המקומי סביבנו. עזרו לנו למצוא אותם! אם יש לכן.ם טקסט משמעותי שאתן.ם זוכרות מן העבר וחושבות שראוי לפרסום, שלחו לנו אותו ואנחנו נדאג לזכויות הפרסום המחודש שלו.


הנחיות הגשה לטקסטים

 • על ההצעה להיות תיאור ברור ותמציתי של הטקסט בהיקף של עד 200 מילה (הטקסט הסופי יהיה בין 800 ל-1000 מילה)

 • את ההצעה לשלוח כקובץ word יחיד ובו כותרת, שם מגיש.ה ופרטי מייל

 • נא לכתוב בשורת הנושא במייל: ״הצעה לכתב העת שוקת / שחייה בהתכתבות״, או ״הצעה לכתב העת שוקת / מבט עכשווי״, או ״הצעה לכתב העת שוקת / ארכיון המגזין״


שכר טקסט אוצרותי שיעלה לאתר כתב העת: 800 ש״ח

את ההצעות ניתן לשלוח עד לתאריך 1.3.2023 בשעה 16:00 לכתובת המייל: hashoket23@gmail.com


הנחיות הגשה לארכיון המגזין

 • את המאמר המוצע יש לשלוח כקובץ או כקישור, לצד כמה מילים מצידכן.ם מדוע הוא חשוב לפרסום מחודש

 • אם יש לכן.ם את פרטי הקשר של הכותב.ת, או מחזיקי זכויות הפרסום אנא שלחו לנו


לשאלות ניתן לפנות בכל עת לכתובת מייל זו.

ועדת המערכת של כתב העת תעבור על ההצעות ותשובות יינתנו עד 01.04.2023


בהצלחה!


הפרויקט בתמיכת מבואות: קרן הרעיונות ע״ש יואב בראל


Comments


bottom of page