top of page
  • איגוד האוצרות והאוצרים

מיפוי ריזומטי

יוני 2024


ביום רביעי ה-26.6 התקיים כנס איגוד האוצרות.ים השנתי. השנה השתמשנו בכנס כפלטפורמה לחשיבה משותפת. במהלך הכנס קיימנו סדנת עומק בהנחייתה של ד״ר רביד רובנר, שבמהלכה ערכנו מיפוי ריזומטי של השדה בו אנו פועלות.ים (שיטה לארגון וסנכרון ידע ורעיונות שמובילה לחשיבה יצירתית). במסגרת המיפוי ניסינו להבין את החולשות והחוזקות הקיימות בשדה, ולבחון דרכי פעולה אפשריות. יחד יצרנו מפה ענקית (ברוחב של כחמישה מטרים) שהציגה את מארג הקשרים, האתגרים, המשאבים והמוטיבציות של האיגוד, ומטרתה קידום שיתופי פעולה ויוזמות חדשות לפיתוח. היתה זו הזדמנות להפשיל שרוולים, ולחשוב ברצינות על אפשרויות חדשות לפעולה - כאינדיבידואליות.ים, כקהילה, כאיגוד וככח אנושי יוצר וחושב.


יחד העלינו את האתגרים המעסיקים אותנו בימים אלה, את השאיפות אליהן אנו מכוונות.ים, את הערכים שאנו מאמינות.ים בהם, את אופני המימון העומדים לרשותנו, את דרכי התקשורת בהם אנו יכולות.ים להשתמש, ואת המונחים שמגדירים ״מי אנחנו״.


מוזמנות.ים להתבונן בתוצר כאן.

Comments


bottom of page