top of page
  • איגוד האוצרות והאוצרים

שוקת | شوكت | Shoket

עודכן: לפני 5 ימים

אוגוסט 2023

איגוד האוצרות והאוצרים הוקם בשנת 2021 וחרט על דגלו לשמש בית מקצועי לאוצרות.ים, לקדם את תחומי האוצרות והאמנות ברוח של שוויון, חופש הביטוי ועצמאות הפעולה האוצרותית. באיגוד מעל 200 חברות.ים.


הצהרת כוונות וחזון

כתב העת ״שוקת״ הוא פורום לכתיבה על פעולת האוצרות ועל האוצרותי בישראל. כתב העת העתיד להתפרסם פעמיים בשנה, יהווה את זרוע התוכן של האיגוד וישמש קול לעשייה המחשבתית של קהילת האוצרות והאמנות הישראלית, תוך דגש על ראייה פלורליסטית והזנת רעיונות הדדית. בתשתית פעולת כתב העת מונחת אמונה בכוחה של פעולת האוצרות כמנוע בתרבות ובחברה דרך עמדה ביקורתית. כתב העת הוא במה לכתיבה מקורית, לחקר וניתוח תערוכות עבר והווה, לתרגום ודיאלוג עם תיאוריות מן השדה הבינלאומי, לחשיבה מתודולוגית ופענוח מושגים, למבט רפלקטיבי, ובעיקר למי שרוצה לכתוב, לקרוא ולחשוב דרך האוצרות על העולם.


מטרות

כתב העת ישמש כאתר שיתוף של חוכמת ההמונים וכסלון שיחה פנים קהילתית, לצד הזמנת חוקרות.ים והוגים מדיסציפלינות מחקר חיצוניות. תקוותנו היא שיהפוך עם הזמן גם לספריה פתוחה בה יאסף ויובנה ידע על האוצרות לשימוש אוצרות.ים, חוקרות.ם, אמניות.ים והקהל הרחב. שאיפתנו כעורכות.ים, היא לייצר מצע מעבדתי בו עבודת העריכה היא מופע אוצרותי בפני עצמו, דרכו יוזמנו עורכות.ים ואוצרות.ים חיצוניות.ים להציע מתודולוגיות עריכה חדשות.

 

أقيم اتحاد القيّمات والقيّمين عام 2021 ونقش على رايته أن يكون بيتًا مهنيًّا للقيّمات والقيّمين، تعزيز مجالات خزانة المعارض والفنون بروح المساواة، حرية التعبير واستقلاليته. يضم الاتحاد أكثر من 200 عضوة وعضو.


رسالة بيان النوايا والرؤية

مجلة "شوكت" هي منتدى للكتابة عن عمل خزانة المعارض في إسرائيل. ستصدر المجلة كل ثلاثة أشهر، لتشكّل ذراع مضامين للاتحاد وصوت للعمل الفكريّ لمجتمع الخِزانة والفن الإسرائيليّ، من خلال التأكيد على الرؤية التعددية والتغذية الفكرية المتبادلة. في صلب أسس نشاط المجلة يكمن الايمان بقوة عملية خزانة المعارض كمحرك للثقافة والمجتمع عبر الموقف النقديّ. المجلة هي منصة للكتابة الأصلية، دراسة وتحليل معارض الماضي والحاضر، ترجمة وحوار مع نظريات من الحقل العالميّ، التفكير منهجي وتفكيك المفاهيم، منظور انعكاسي، وخاصة لكل من يرغب في الكتابة، القراءة والتفكير بالعالم عبر منظور خزانة المعارض.


الأهداف

هذه المجلة عبارة عن موقع مشاركة لحكمة الجماهير وغرفة محادثة مجتمعيّة، إلى جانب دعوة الباحثات/الباحثين والمفكرات/المفكرين من تخصصات بحثيّة خارجية. ونأمل أن تصبح مع الوقت مكتبة مفتوحة لجميع ولبناء المعرفة حول خزانة المعارض لخدمة القيّمات والقيّمين، الباحثات والباحثين، الفنّانات والفنّانين والجمهور العريض. نصبو، نحن المحررات والمحررون، إلى إنشاء منصة مختبرية تشكّل فيها عملية التحرير عرض قائم بحد ذاته لخزانة المعارض، وعن طريقها تتم دعوة محررات ومحررين وقيّمات وقيّمين خارجيين لتقديم منهجيات تحرير جديدة.


 

The Israeli Curators Union, established in 2021, aims to be a professional home for curators, promoting the fields of curation and art with a focus on equality, freedom of expression, and independent curatorial action. With over 200 member companies, the union strives to create a vibrant community.


Statement of Intentions and Vision

To fulfill its mission, the union has launched the magazine "Shoket" (basin), a publication that will be published twice a year and will serve as the program arm of the union. The magazine provides a platform for curators and artists in Israel to share their thoughts and ideas, fostering a pluralistic view and cross-pollination of concepts. It believes in the influential role of curators in culture and society, assuming a critical stance. The magazine publishes original writing, research, and analysis of past and present exhibitions, as well as translations and dialogues with international theories. It engages in methodological thinking, deciphering concepts, and offering reflective perspectives for those interested in exploring the world through artistic treasures.


Objectives

The objectives of the magazine extend beyond its role as a publication. It also aims to serve as a forum for sharing knowledge and facilitating community discussions. Researchers and thinkers from various disciplines will be invited to contribute, fostering interdisciplinary conversations. The long-term vision is for the magazine to become an open library, accumulating a wealth of knowledge about curatorial practices for curators, researchers, artists, and the wider public. The editors aspire to create a laboratory-like platform, treating the editing process as a curatorial exhibition. External editors and curators will be invited to propose new methodologies, enriching the editorial experience.


Comments


bottom of page