top of page
  • eladyaron7

האיגוד גאה להציג: תעריפון לאוצר.תעם הקמת האיגוד, ערכנו סקר בין כ-250 אוצרות.ים שחשף כי 65% מהמשיבות.ים עבדו ללא תשלום, וכי השכר החציוני בתחום הוא פחות מ-30 אלף שקלים לשנה. מאז, שאלת התמחור היא גם אחת השאלות הכי נפוצות שאנחנו נשאלים, בהינתן תנאים משתנים, מוסדות מגוונים וכדומה. היה ברור שאחת ממטרות האיגוד תהיה לייצר סטנדרטים בתחום פרוץ לחלוטין.

בעקבות זאת, החלטנו לבנות תעריפון מומלץ לאוצר.ת אורח.ת במוסדות ציבוריים או ללא מטרות רווח. המלאכה על התעריפון החלה באוגוסט 2021, וכללה התייעצות עם אוצרות.ים מובילות.ים, מנהלות.י מוסדות ופעילות.ים מן השדה. התעריפון לא נועד לשקף מצב קיים אלא ליצור שינוי תפיסתי ולסמן אופק להסדרת תנאים הוגנים לאוצרות ואוצרים בעתיד. 

חשוב להבהיר כי תעריפון זה מהווה המלצה בלבד. הוא מתבסס על הסעיפים הנכללים בעבודת אוצרות בסיסית כפי שהיא מוגדרת בהסכם עבודה לאוצר.ת אורח.ת של איגוד האוצרות.ים. כל המחירים המוצגים בתעריפון הם מחירי מינימום, אינם כוללים מע"מ ונסיעות, וסביר שבתנאים מסוימים אוצרות.ים יבקשו סכומים גדולים יותר. תעריפון זה מומלץ לאוצר.ת אורח.ת במוסדות ציבוריים או ללא מטרות רווח ונשמח מאוד אם הוא יאומץ גם בידי גורמים בסקטור הפרטי והמסחרי.


אנו ערות וערים למצב הקשה והנואש בו נמצאים מוסדות אמנות ציבוריים רבים, ופועלות מתוך התפיסה שהסדרת השדה תועיל לכל חברות וחברי הקהילה שלנו לטווח הקצר והארוך. 


1 Comment


Guest
Feb 03

הפנייה לזכר ולנקבה בעת ובעונה אחת מכבידה ומסרבלת את הקריאה. וגם מעצבנת.

Like
bottom of page