top of page
  • eladyaron7

הכנס השנתי של האיגוד מתקרב אלינו!


השנה נשתמש בכנס כפלטפורמה לחשיבה משותפת.

ביום רביעי ה-26.6 נתכנס בשעה חמש בשלוש 42, תל אביב. בחלק הראשון של הכנס נספר על השנה שעברה ונפגש שוב. בחלק השני נקיים סדנת עומק, במשך ארבע שעות, במהלכה נערוך מיפוי ריזומטי של השדה בו אנו פועלים. במסגרת המיפוי נבין את החולשות והחוזקות הקיימות בשדה, ונבחן דרכי פעולה אפשריות. זוהי הזדמנות להפשיל שרוולים, ולחשוב ברצינות על אפשרויות חדשות לפעולה - כאינדיבידואלים, כקהילה, כאיגוד וככח אנושי יוצר וחושב.


הכניסה חינם לחברות.י איגוד, אך נדרשת הרשמה מראשעל הסדנה

מיפוי חשיבה ריזומטי הוא שיטה לארגון וסנכרון ידע ורעיונות שמובילה לחשיבה יצירתית. ניצור יחד מפה ענקית (כחמישה מטרים רוחבה) שתציג את מארג הקשרים, האתגרים, המשאבים והמוטיבציות של האיגוד, ותייצר שיתופי פעולה ויוזמות חדשות לפיתוח. מנחת הסדנה היא ד"ר רביד רובנר, היסטוריונית ותיאורטיקנית של עיצוב ומרצה בבצלאל ובשנקר. עוד על שיטת המיפוי באתר שלה https://www.ravidrovner.com

Comments


bottom of page